Stor satsing på EPD dokumentasjon

Norsk Byggtjeneste AS lanserer ny funksjonalitet innenfor sin satsing på produktdokumentasjon. Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB). Gjennom Norsk Byggevarebase er det nå gjennomført et storstilt arbeide med å koble samtlige EPD-dokumenter (Environmental Product Declaration) til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB. EPD-Norge EPD-Norge er Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner og ble etablert…

Lett å være dansk på Bygg Reis Deg

Danske selskaper ser muligheter i et godt norsk byggemarked. Det vil merkes på Bygg Reis Deg, 14. – 17. oktober 2015 på Norges Varemesse, Lillestrøm. Mer enn 10 prosent av utstillerne vil komme fra Danmark. Danske utstillere er dermed den desidert største utenlandske aktør på årets messe. – Det er først og fremst de små…

Statsbygg med strengere etikk-krav

Statsbygg har blitt medlem av Initiativ for etisk handel. Statsbygg går dermed i bresjen for strengere etiske krav i byggebransjen, forteller selskapet på sine nettsider. – Det betyr et skjerpet fokus på arbeids- og miljøforhold hos leverandører for å forhindre, avdekke og forbedre uakseptable arbeidsvilkår, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Nei til…

Student-produsert tegl i sommerutstilling

Med installasjonen Trøndertegl vil en gruppe NTNU-studenter rette fokus på mangfoldet i materialbruken i Trondheim og lokal produksjon av teglstein. Den midlertidige installasjonen er oppført foran Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata i Trondheim og består av fire elementer som sammen danner et utstillingsrom. Den viser frem lokal teglstein og beskriver produksjonen steg for steg. I tre…

Framtid og fortid på murdag

Programmet for Norsk murdag spente vidt i tid. Framtiden var representert både med klimautfordringer og robotmurere. Fortiden var representert med både kirkebygg og tilpasning til moderne tid. Nåtiden var også fyldig representert i programmet. Norsk murdag samlet et bredt publikum, men fortsatt for få arkitekter, i følge arrangørene.