Sanner vil ha ny forenklet TEK17

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil forenkle regelverket som styrer norsk boligbygging. – Det skal bli billigere og enklere å bygge nye boliger, sier Sanner.  Statsråden inviterer nå bransjen med på en bred gjennomgang av de tekniske byggeforskriftene. Dagens byggtekniske krav er omfattende. TEK10 har over 140 bestemmelser som omfatter flere tusen krav. –…

Regelverket for permitteringer gir dårlig økonomi og oppsigelser

Regjeringen har unnagjort den første budsjettkonferansen og er i full gang med budsjettet for 2016. BNLs direktør Jon Sandnes ber regjeringen reversere permitteringsregelverket. – Våre bedrifter permitterer fordi alternativet kan være konkurs eller oppsigelser, sier BNLs Jon Sandnes i en kommentar. Da regjeringen strammet inn permitteringsregelverket, ble det pekt på at dersom markedsituasjonen endrer seg…

Vekst i søkningen til yrkesfag

Veksten i søkningen til yrkesfag er samlet marginal, men for bygg- og anleggsfag er økningen på hele 11 prosent. Det er den høyeste økningen til noe yrkesfag og kommer etter mange år med nedgang. 50,5 prosent av elevene, som har søkt om plass på VG1, har valgt et yrkesfag, viser søkertallene til videregående opplæring per…

Ny ordning gir flere ungdommer fagutdanning

– Praksisbrev er en god ordning for ungdom som ellers ville falt utenfor, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Regjeringen gjør nå ordningen med praksisbrev nasjonal. Forslaget om å skape en alternativ vei i den videregående opplæringen ble særlig støttet av NHO da en partssammensatt arbeidsgruppe fremmet forslaget for om lag ti år siden. Dette var…