Oppklarer forvirring om innreise

Stadige endringer i hva som kreves av utenlandske arbeidere har skapt stor forvirring i byggebransjen. Også mur- og flisbedrifter har en del innleie og det er ikke like lett å følge med på alle endringer. Derfor har Byggenæringens Landsforening (BNL) kommet med jevnlige oppdateringer og råd til bedriftene. De har skrevet flere artikler med oppdatert…

Reagerer sterkt på meninger om fagnavn

Det er i forbindelse med høringen om Vg3 murerfaget på Utdanningsdirektoratet sine nettsider at Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen tilkjennegir sin mening om at faget ikke bør skifte navn til mur- og flisleggerfaget, men fortsatt bør hete murerfaget. «Fagbetegnelsen bør være murer» Riksantikvaren skriver: Istandsetting, rehabilitering og gjenbruk av bygninger vil få økende betydning i framtida. Dette…

Ny våtroms-veileder på engelsk

For å sikre at et bad eller annet våtrom skal bygges riktig, har Håndverkerens Våtroms Veileder laget en ny våtroms-veileder. Men for at informasjonen skal være tilgjengelig for alle, er den nå kommet i engelsk utgave. – Første steg var å gjøre veilederen tilgjengelig digitalt, slik at den alltid vil være oppdatert etter gjeldende regelverk. Dette…

Fikk spesialprodusert både stein og mørtel

Oslo bys arkitektpris for 2020 er gitt til Munch Brygge. Boligprosjektet er tegnet av Lund+Slaatto AS med landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS, og Bunde Bygg AS som samspillsentreprenør. Stor-Oslo Eiendom er byggherre og ansvaret for murerarbeidet har vært Mjøndalen Mur og Puss AS. Til kontrast fra de mange grå byggene i området fremstår bygget som en…

Håndverksmur kjøper Grønnbolig

Murhuskjeden Håndverksmur AS har inngått avtale med Grønn Bolig Norge AS om kjøp av rettigheter til virksomheten til Grønnbolig. Murhuskjeden Håndverksmur AS er en kjede av murmestere og entreprenører med forhandlere i store deler av landet. I tillegg til å bygge murhus utfører forhandlere og medlemmer i Håndverksmur alle oppdrag relatert til murfaget. Håndverksmur har…