Arbeidstilsynet går til aksjon

Byggebransjen har stor fare for risiko og ulykker, sammen med arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Derfor vil Arbeidstilsynet sjekke bedrifter og arbeidsplasser innen byggebransjen. I tillegg blir anleggsbransjen, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning sett nærmere på i løpet av året. – Disse næringene har…

Weber dobler i Bergen

Økende etterspørsel gjør at Webers pumpebil-kapasitet for gulvavretting dobles i Bergen. – Vår pumpebil som allerede besørger Norges nest største by, har lenge hatt det svært travelt. Fra mars får den derfor på permanent basis selskap av nok en Weber pumpebil til store og mellomstore gulvprosjekter, sier driftssjef for gulv, Øistein Oppebøen i Weber i…

Skal lønne seg å være seriøs

Etter to års arbeid kunne Byggkvalitetutvalgets leder professor Nils-Henrik von der Fehr overlevere sin rapport til regjeringen 5. februar. Et viktig formål med utvalgets arbeid er å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen, og gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hva slags virkemidler som skal brukes for å oppnå…

Murer-lærlinger like under gjennomsnittet

En lærling i murerfaget tjener i snitt 18 190 kroner i måneden. Når snittet for alle 44 fag som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har laget statistikk på er på 18 520, betyr det at faget ligger like under snittet. Det er første gang at SSB lager slik statistikk for lærlinger, mens de kommer med en årlig…