Malerne går inn i mur- og flisbransjen

Malerkjeden Håndverksgruppen er med investeringsfondet i ryggen klar for en storsatsing også på mur og flis. 30 malerbedrifter er med på satsingen. Eierne av bedriftene som går inn i konsernet, vil fortsette å lede sine lokale bedrifter. De vil samtidig investere i og eie en vesentlig del av det nye konsernet. Transaksjonen forutsetter Konkurransetilsynets godkjennelse.…

Kontrakt på nytt sykehus

10 millioner kroner er kontrakten for det arbeidet som Smistad mur og flis AS har inngått. – For oss betyr dette at vi har langsiktighet og kan planlegge fremover, og det er viktig for å sikre arbeidsplassene våre. Vi forventer at mellom 5 og 8 personer fra oss kommer til å være sysselsatt med denne…

Her er smittevern-tiltakene du skal følge

En bransjestandard om smittevern er nå utarbeidet for BNLs medlemsbedrifter. Dette er gjort i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å kunne åpne samfunnet gradvis. Målet er å «holde hjulene i gang». Denne standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak under korona-utbruddet og råd som er gitt fra Folkehelseinstituttet. På mange byggeplasser har…

Disse murbedriftene har fått korona-støtte

For mars måned har det vært mulig å søke om kompensasjon for bortfall av inntekter som bedrifter fikk på grunn av korona-tiltak. Nå er søkerprosessen i full gang for april, og det er mulig å søke helt frem til juni. Så langt er det bevilget litt over 14 millioner til bedrifter i bygg og anlegg i…

Ønsker varsler om bøller og banditter

    Mens bransjeorganisasjonene slår alarm og kan fortelle om at de taper konkurransen mot useriøse aktører, går administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen ut og ber om at flere varsler. – Byggebransjen har hatt en ukultur der varsler om ulovligheter ikke er blitt verdsatt, og uønskede hendelser har blitt skjøvet under teppet. En…