Noe for murere

Murfaget har blitt tilsidesatt i kjedene. Mange arrangementer blir laget for byggmestre, men vi ønsket å gjøre noe med en murfaglig vinkling. Derfor lager vi egne treff og turer for murere.

Første styre i SFI Klima 2050

Forskningssenteret Klima 2050 ble opprettet i april, og gjennom åtte år skal det forskes på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Vertsinstitusjon for Klima 2050 er SINTEF, og senteret vil ledes i samarbeid med NTNU. Nå er senterets første styre valgt, med konserndirektør Grethe Bergly fra Multiconsult som styreleder. Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er…

Stor satsing på EPD dokumentasjon

Norsk Byggtjeneste AS lanserer ny funksjonalitet innenfor sin satsing på produktdokumentasjon. Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB). Gjennom Norsk Byggevarebase er det nå gjennomført et storstilt arbeide med å koble samtlige EPD-dokumenter (Environmental Product Declaration) til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB. EPD-Norge EPD-Norge er Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner og ble etablert…

Lett å være dansk på Bygg Reis Deg

Danske selskaper ser muligheter i et godt norsk byggemarked. Det vil merkes på Bygg Reis Deg, 14. – 17. oktober 2015 på Norges Varemesse, Lillestrøm. Mer enn 10 prosent av utstillerne vil komme fra Danmark. Danske utstillere er dermed den desidert største utenlandske aktør på årets messe. – Det er først og fremst de små…

Statsbygg med strengere etikk-krav

Statsbygg har blitt medlem av Initiativ for etisk handel. Statsbygg går dermed i bresjen for strengere etiske krav i byggebransjen, forteller selskapet på sine nettsider. – Det betyr et skjerpet fokus på arbeids- og miljøforhold hos leverandører for å forhindre, avdekke og forbedre uakseptable arbeidsvilkår, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg. Nei til…