Skatt på kjøregodtgjørelse fra nyttår

Statens satser for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil blir flittig brukt også i det private næringslivet. Til nå har den vært skattefri opp til en maksimalsum. Nå blir deler av den skattlagt fra første kilometer.

Regjeringen har problemer med Plan- og bygningsloven

Regjeringen foreslår en ny midlertidig bestemmelse som gjør det mulig å sette til side plan- og bygningsloven ved kriser og ekstraordinære situasjoner i fredstid.
– Beredskapsbestemmelsen vil gjøre det mulig å etablere nøkterne, men forsvarlige innkvarteringsplasser for asylsøkere. Den vil også kunne brukes i andre akutte situasjoner, som for eksempel naturkatastrofer og pandemi, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Hiv dem ut av landet

Den avtoppede arbeidsministeren Robert Eriksson (Frp) møtte nylig en fullsatt sal da han fortalte om regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet i bygg og anleggssektoren, melder Bydelsavisa Strinda i Trondheim. Der møtte han også en frustrert murer.