Han vil ha murmestre som hovedentreprenører

Enebolig-i-BærumArkitekt Knut Hjeltnes tegner gjerne bolighus med murverk som bærende konstruksjon. Han har svært gode erfaringer fra samarbeid med murmesterfirmaer i Oslo-området, men etterlyser murmestre som er villig til å gå inn i rollen som hovedentreprenører.

– Vi har tegnet flere hus i murverk enn vi har fått bygd. I flere tilfeller har vi måttet gjøre om fra tegl til betong på grunn av pris og hva som var praktisk gjennomførbart. Og det er synd, for vi skulle gjerne ha fått bygd mer i tegl, forteller arkitekt og professor II Knut Hjeltnes, som har mottatt en rekke priser for sine arbeider.

Knut Hjeltnes, arkitekt og lærer på Arkitekthøgskolen, synes det er svært trist at Norges siste teglverk nå er nedlagt, ikke minst med tanke på kompetansen som ikke blir videreført. Foto: Dag Inge Danielsen.

Knut Hjeltnes, arkitekt og lærer på Arkitekthøgskolen, synes det er svært trist at Norges siste teglverk nå er nedlagt, ikke minst med tanke på kompetansen som ikke blir videreført. Foto: Dag Inge Danielsen.

Han etterlyser flere murmestre som er villige til å jobbe i det han kaller mellomsjiktet. Med det mener han å mure et helt hus, eller store deler av et hus.
– Mange påtar seg oppdrag med peiser, fliser og lignende. Og mange entreprenører jobber med fasademuring i stor skala. Mens det er vanskelig å få en fornuftig pris på mellomskalamuring. Det er også få murmestre som vil påta seg å være hovedentreprenør. De fleste vil helst jobbe som underentreprenører, og det blir klønete hvis det først og fremst er et murhus.
Den manglede viljen til å gå inn i rollens om hovedentreprenør har til dels frustrert Hjeltnes og kollegene kraftig – og har vært det største hinderet for å få bygget murhus.
– Det er en selvfølge for en tømmermester å gå inn i den rollen. Jeg forstår ikke hvorfor det sitter mye lengre inne hos murmestrene. Hvis flere ville påta seg rollen som hovedentreprenør, ville det ha vært mye enklere å foreslå hus i tegl og murverk.

Mer liv og mer robust
– Når er det naturlig for deg å foreslå å bygge i mur?
– Vi er åpne for de fleste materialer og byggemetoder. Vi begynner alltid med å se på hva som er riktig for stedet. For å sette det på spissen blir huset skreddersydd for tomta mer enn beboerne, for huset overlever de som skal bo der. Og det er mange faktorer som er med og avgjør metode og materialer. I praksis blir det ofte slik at vi tar utgangspunkt i begrensningene som ligger i tomta eller økonomien.

__________________________
Tekst: Dag Inge Danielsen

Resten av denne artikkelen kan du lese i Murmesteren nr 1/15

Enebolig på Stabekk i Bærum. Sekkeskurt diafragmavegg 470-590mm. Bratsberg lys kloster. Slipt tegl på badevegger. Samme tegl på gulvet, både slipt og uslipt. Tildelt Bærum kommunes arkitekturpris år 2014  Murmester:  Svein R. Andersen AS. Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter. Foto: Knut Hjeltnes.

Enebolig på Stabekk i Bærum. Sekkeskurt diafragmavegg 470-590mm. Bratsberg lys kloster. Slipt tegl på badevegger. Samme tegl på gulvet, både slipt og uslipt. Tildelt Bærum kommunes arkitekturpris år 2014 Murmester: Svein R. Andersen AS. Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter. Foto: Knut Hjeltnes.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image