TEK17 gjelder fra 1. juli

Det skal bli billigere å bygge med TEK17, mener departementet.

Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17. Det blir enklere og billigere å bygge bolig, hevder Kommunal- og moderniseringsministeren.

– Vi gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge for at flere skal kunne oppnå boligdrømmen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Fra 1. juli fornyes og forenkles den byggtekniske forskriften TEK17. Blant forenklingene er bortfallet av krav om at sluk i våtrom skal ligge i gulvet. Det kreves ikke lenger innvendig bod eller vinduer i oppholdsrom, men dagslyskravet opprettholdes og kan gjennomføres for eksempel med glassbyggerstein eller andre løsninger. Også kravene om snu-sirkel for rullestol er lempet til en mulighet til å velge en snu-rektangel på mindre areale. Det er heller ikke nødvendig med radonsperre i rom som ikke benyttes til opphold.

Departementet mener endringene fra TEK10 til TEK17 kan gjøre boligene opptil 100 000 kroner rimeligere.

Statsråden er opptatt av at det blir mindre byråkrati og billigere å bygge.
– Vi gir mer frihet til dyktige fagfolk som kan finne gode løsninger, sier Sanner.

– Vi fjerner nå krav og vi lemper på krav – uten at dette skal gå på bekostning av viktige kvaliteter og sikkerhet. I tillegg har forskriften fått en bedre struktur med klarere bestemmelser. Dermed er det lettere å vite hvilke regler som gjelder, sier han.

– TEK17 er et viktig skritt på veien til en digital hverdag. Vi har som mål at plan- og byggesøknadsprossen skal digitaliseres for å gjøre det enklere og raskere å bygge. Det innebærer blant annet at datamaskiner kan kontrollere om tegninger og modeller av et bygg innfrir byggereglene, sier statsråden.

– Vi har hatt fått gode innspill fra både byggenæringen og brukerorganisasjoner i arbeidet med TEK17. Det har vært mange viktige hensyn som skal ivaretas og veies opp mot hverandre, understreker Sanner.

Fram til 2019 kan tiltakshaver selv velge om prosjektet skal følge TEK10 eller TEK17.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

CAPTCHA ImageChange Image