Rehabilitering av eldre murfasader

Quality Norway arrangerer kurs i rehabilitering av eldre murfasader i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester.

Quality Norway arrangerer kurs i rehabilitering av eldre murfasader i samarbeid med FABRICA kulturminnetjenester.

Det digitale temakurset setter fokus på oppbyggingen av historiske murbygg og fasader, typiske skader og strategier for å utbedre på mest mulig varig og økonomisk måte. Kurset går av stabelen 19. mai.

De fleste eldre murbygg har komplekse skader som resultat av feil vedlikehold over lang tid. I dette kurset skal vi gå gjennom oppbyggingen av historiske murbygg og fasader, typiske skader og strategier for å utbedre på mest mulig varig og økonomisk måte.

Historisk er alle murbygninger oppført med ulike varianter av kalkbasert murmørtel. Murgårdene i byene, fjøsmurer, steinkirker og industribygg ble bygget av tegl eller naturstein med kalkmørtel i fuger, puss og kalkbasert maling. Siden krigen er murbygningene i all hovedsak blitt reparert med sementmørtler. Paradoksalt nok har den sterke og motstandsdyktige sementen ført til store skader på de gamle byggene. Pussen er blitt for tett og murverket brytes ned bakenfor.

Målet med temakurset er å gi deg bestillerkompetanse og et godt grunnlag til å finne de rette samarbeidspartnerne og stille de rette spørsmålene.

Les mer og meld deg på her

 

Dette er foreleserne

Foreleser: Morten Stige

Morten Stige, Fabrica Kulturminnetjenester AS
Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom og har lang erfaring fra kulturminneforvaltningen både hos Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Han har arbeidet med utvikling og bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, og kjenner lovverk, prosesser og praksis. Stige er en engasjert, inspirerende og ikke minst kunnskapsrik foreleser som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra våre tidligere kursdeltakere.

 

 

Foreleser: Camilla Sandem Dhelie

Camilla Sandem Dhelie. sivilingeniør mur og puss/Spesialrådgiver, WSP Norge AS
Camilla Sandem Dhelie omtaler seg selv som Fru Fasade og er ivrig opptatt av murte bygg og deres materialer. Hun har jobbet med kalkmørtler og rehabilitering i mer enn 20 år både som leverandør, som engasjert foredragsholder for murbransjen, og som rådgiver- alltid med bygget i fokus. Hun jobber i dag som Kulturminnerådgiver med spesialområde Mur og Puss, hos WSP Norge.

 

Del dette på: