Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

– Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag foreslo han for Stortinget å styrke sentral godkjenning som gjør det enklere og mer lønnsomt å være seriøs.

Proposisjonen som nå sendes til Stortinget er et ledd i Regjeringens arbeid for å bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Regjeringen arbeider videre med forslag som næringen selv har spilt inn til departementet gjennom rapporten ”Enkelt å være seriøs”.
– Det er et alvorlig problem med useriøse aktører i byggenæringen. Utfordringer med blant annet svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser, hvitvasking av penger og skatte- og avgiftsunndragelser gjør det vanskelig for seriøse bedrifter. Det er et problem for oss som samfunn, sier Sanner.
– Den frivillige sentrale godkjenningen gjør det enklere for innbyggere og næringsliv å se hvem som virkelig er seriøse, så vi kan velge foretak som følger loven når vi skal bygge. Dette vil både gjøre det enklere for de seriøse bedriftene, og fremme bedre kvalitet i bygg, sier Sanner.
Et viktig utgangspunkt for ordningen er at godkjenning ikke skal bli vanskeligere eller skape mer byråkrati for foretakene. Derimot må det utvikles løsninger som gjør hverdagen enklere. I lovforslaget ligger det også hjemler for å innføre egne regler som gjør at lovlydige og kompetente foretak får enklere saksbehandling i byggesaker, for eksempel at de slipper uavhengig kontroll.

I proposisjonen åpner også statsråden for at det på lengre sikt også kan lages en frivillig sentral godkjenning for foretak som utfører arbeid uten krav om ansvarsrett, det vil si underleverandører og foretak som arbeider i ROT-markedet (Rehabilitering Ombygging Tilbygg).

– Dette er et forslag som både byggenæringen og fagbevegelsen er svært opptatt av. Det var ikke en del av høringsforslaget, men på bakgrunn av sterke innspill i høringen, foreslår jeg at det på lengre sikt kan åpnes for et slikt tiltak.

Jon Sannes i BNL er svært godt fornøyd med forslagene. Foto: Knut Randem.

Jon Sannes i BNL er svært godt fornøyd med forslagene. Foto: Knut Randem.

BNL er svært fornøyd med forslaget, spesielt at det tilrettelegger for generell godkjenning av foretak som arbeider i oppussingsmarkedet (rot-markedet). I tillegg er det viktig at underentreprenører kan bli sentralt godkjent , sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Ekspertgruppen fra byggenæringen leverte forslag til ny sentral godkjenning til kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner høsten 2014.
– De bedriftene som har vært omfattet av ansvarsrett, kan nå få en godkjenning. Det vil samtidig bli stilt krav til kvalifikasjoner, sier Sandnes.

I forslaget legges det vekt på at endringene skal styrke frivillig sentral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i byggetiltak, gjennom å gjøre det enklere å være seriøs aktør i bygge- og anleggsnæringen.
– Dette er viktig for å sørge for at bedriftene får like konkurransevilkår som er vesentlig for å bevare en seriøs byggenæring med kvalifiserte medarbeidere.

BNL vil også gi ros for at det i forslaget åpnet for at andre forhold som synligjør foretakenes seriøsitet, så som foretakenes forsikringer og om de er godkjente lærebedrifter.

Per Jæger, adm. dir. i Boligprodusentene og som ledet ekspertutvalget påpeker at det gjenstår mye arbeid før den nye ordningen kan tre i kraft.
– Det er derfor viktig at regjeringen setter av tilstrekkelige ressurser slik at den nye sentrale godkjenningen kan virke snarest mulig, sier Jæger.

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

CAPTCHA ImageChange Image