Fornøyd med tilpasset forsikring

Å finne den rette forsikringen kan både spare penger og gi dekning for det som er rett behov, mener Murmester Haldor Meling AS.

Han Kristian Meling i Murmester Haldor Meling AS mener mange i bransjen både betaler for mye og har feil forsikring. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

Å finne riktig forsikring som dekker bedriftens er viktig også for mur- og flisbransjen. Hans-Kristian Meling hos Murmester Haldor Meling AS mener mange har feil forsikring.

– Noen tar bare den billigste og er ikke dekket for det som trengs i virkeligheten. Andre har en forsikring som er dyrere enn nødvendig og som ikke dekker det reelle behovet, sier Meling. Han er opptatt av tilpasset forsikring, og skiftet for noen år siden forsikring til Byggmesterforsikring.
– For det første er denne forsikringen billigere enn mange andre, samtidig som den er mer tilpasset vår bransje, sier Meling.
Han fikk bruk for forsikringen forbindelse med ødelagte glass, og da stilte forsikringsselskapet opp.
– De kom med advokater og vi fikk ypperlig service slik at vi ble hjulpet. Det er utrolig viktig med riktig forsikring, påpeker Meling.

Betalte for mye

– Tidligere betalte vi alt for mye for en ansvarsforsikring for de ansatte. Byggmesterforsikring går inn i bedriften og ser på statistikk og tidligere hendelser og ulykker med ansatte. Vi har hatt lite skader og da blir vi honorert med billigere forsikringspremie.

Hans-Kristian Meling mener det er viktig å vite hva du betaler for i en forsikring. Derfor er hans slagord følgende: Betal riktig pris for riktig forsikring!

Forsikring for dekning av garantier er et annet område der også Byggmesterforsikring har gode løsninger for lovpålagte garantier i alle byggeprosjekter.

Eget selskap

Som bransjens eget forsikringsselskap har de kunnskap om håndverksfagene, problemstillingene og hvordan bedriftene best mulig kan sikre seg mot utforutsette hendelser.

Byggmesterforsikring AS er et forsikringsformidlingsforetak som leverer forsikringer, garantier og skadebehandling til seriøse bedrifter i byggebransjen. Selskapet ble etablert i 2003 og har opplevd en kraftig vekst i garantiutstedelser gjennom de senere årene. Selskapet teller 17 ansatte og er 100% eid av Byggmesterforbundet.

I 2020 inngikk Byggmesterforsikring samarbeidsavtale med et solid svensk garantiselskap, Gar-Bo Försäkring AB. Dette selskapet har opprinnelig forankring i, og lang erfaring med byggebransjen fra Sverige. Med et bredt internasjonalt gjenforsikringsapparat i ryggen og bred kompetanse i bygg og anlegg, samt eiendomsutvikling, så mener vi at vi har en av Norges beste garantiløsninger for byggebransjen.

Del dette på: