Utradisjonelt isoleringsarbeid på kunstsilo

Den bevaringsverdige kornsiloen fra 1935 er på vei til å bli en spektakulær kunstsilo og et nytt landemerke for Kristiansand. Det mye omdiskuterte byggeprosjektet har stilt helt spesielle krav til isoleringsarbeidet av fasaden.

– Å isolere siloene med buede former, krever et materiale som er enkelt å forme, sier Steffen Fardal fra FS Mur som er prosjektleder for murarbeidet. Foto: Xella Norge

På bryggekanten ved Silokaia i Kristiansand er den gamle kornsiloen i gang med å transformeres til et nytt kunstmuseum. Det er totalentreprenør Kruse Smith AS som rehabiliterer det 3300 kvadratmeter museet, som skal romme Tangen-samlingen, verdens største samling av nordisk modernisme, og Sørlandets Kunstmuseums faste samlinger.

Den gamle kornsiloen består av massiv betong, og det har vært behov for en etterisoleringsløsning som forbedrer energieffektiviteten, samtidig som den gamle fasaden beholdes. Løsningen ble ca. 3400 kvadratmeter med Multipor, levert av Xella.

Pål Le Page, prosjektleder i Kruse Smith, mener kunstsiloen er et helt spesielt prosjekt.

– Dette er et helt unikt rehabiliteringsprosjekt hvor gamle silorør transformeres om til en kunstsilo. Vi ønsket et lett og organisk isolasjonsmateriale som bevarte det samme pussede fasadeuttrykket til den opprinnelige kornsiloen. Da var Multipor isoleringssystem det beste alternativet. Multipor er et lett produkt som er enkelt og effektivt å håndtere på byggeplassen. I tillegg har vi fått god hjelp av Xella under prosjekteringsfasen til å tilpasse isoleringsarbeidet med hensyn til alle detaljer i fasaden.

De buede formene på siloene har stilt noen helt spesielle krav til isoleringsmaterialet sin fleksibilitet.

Xella leverer over 3000 kvadratmeter med Multipor til etterisolering av den gamle kornsiloen som transformeres til en kunstsilo. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida/ BAX

– Kunstsiloen er et prosjekt med et litt utradisjonelt isoleringsarbeid. Å isolere siloene med buede former, krever et materiale som er enkelt å forme. Her har Multipor vært en god løsning, fordi det er enkelt å tilpasse veggelementene til underlaget. Valgt løsning har gir færre operasjoner der det kun er nødvendig med muring og tre lag med puss. Det bidrar til kostnadseffektivitet, sier Steffen Fardal fra FS Mur som er prosjektleder for murarbeidet.

FS Mur har kommet over halvveis med murarbeidet av Multipor, og er godt i gang med pussarbeidet som leveres av Sto Norge AS.

Kruse Smith har revet ut innmaten av 30 silorør som resulterer i en enorm kunstkatedral. Da er det viktig å legge grunnlaget for smart energiforbruk.

– Når et så stort volum skal varmes opp til en behagelig temperatur for museumsgjestene, er man helt avhengig av å ha god isolering som bidrar til en så optimal energieffektivitet som mulig, forteller Le Page.

Del dette på: