Fusjonert fra årsskiftet

Fra årsskiftet er Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS fusjonert med sitt heleide morselskap Mjøndalen Mur & Puss AS.

Daglig leder Robert Braathen i Mjøndalen Mur & Puss. Foto: Oddbjørn Roksvaag

FasadGruppen Norden AB ervervet Mjøndalen Mur & Puss AS i januar 2021. FasadGruppen Norden har i dag rundt 54 selvstendige datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland og Norge.  Alle disse selskapene drives som selvstendige enheter. I mai 2022 ervervet Mjøndalen Mur & Puss AS bedriften Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS.

Fra årsskiftet er Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS fusjonert med sitt heleide morselskap Mjøndalen Mur & Puss AS. Endringen medfører at Murmestrene Fjeldheim & Knudsen opphører. Selskapets virksomhet vil imidlertid fortsette som tidligere gjennom Mjøndalen Mur & Puss.

Bakgrunnen for fusjonen er hensynet til å forenkle selskapsstrukturen. Alle ansatte i Murmestrene Fjeldheim & Knudsen vil fortsette å arbeide i Mjøndalen Mur & Puss.

Det melder daglig leder Robert Braathen og driftsleder Rune Borgersen i en pressemelding.

Del dette på: