Håndverksgruppen vil ut i Europa

Norge, Sverige og Danmark er ikke nok for Håndverksgruppen. – Håndverkerne i overflatebransjen har de samme utfordringene i andre europeiske land, sier Trond Sigurd Tørdal.

MÅ BLI FLERE: Håndverksgruppen er et selskap som trenger mange hender. Trond Sigurd Tørdal vil gå foran i rekrutteringsarbeidet og gjøre bransjen bedre. Foto: Georg Mathisen

Han har fulgt gruppen fra Bodø til Skandinavia. Da konsernet startet som 800maler i 2011, var han daglig leder i malermesterbedriften Arvid Bendixen i Bodø. Nå er han direktør for forretningsutvikling i et overflatekonsern som er oppe i 71 selskaper i Norge, som er solid på plass i Sverige med 47 og som har overtatt de 13 første bedriftene i Danmark.

Små kulturforskjeller

– Vi ser også utenfor Norge, Sverige og Danmark. Det er ikke noe som er stemplet ennå, men at Håndverksgruppen skal vokse også inn i andre land, ser jeg som helt naturlig, sier Tørdal.

Han var overrasket over hvor små forskjellene var mellom håndverkerne i de tre landene hvor Håndverksgruppen har bedrifter i dag. – Når vi kommer inn i andre land, så tror jeg ikke forskjellene er så store der, heller. En håndverker innenfor overflatebransjen har de samme utfordringene, mener han.

Overflatebransjen, det vil for HG si murere, flisleggere, gulvleggere og malere. Innenfor disse fagene er det rom for vekst. Det finnes ikke mange konsern på linje med Håndverksgruppen i land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia, heller, ifølge Tørdal:

– Noe er det, men vi må vel si at overflatebransjen er lite konsolidert. Innenfor de tekniske fagene har det skjedd mer konsolidering, sier han.

Tøff rekruttering

Vekst handler om mer enn bare nye selskaper. – For å vokse videre, må vi jobbe veldig aktivt med rekruttering. Det er vanskelig. Samtidig tror vi at vi klarer å være en attraktiv arbeidsgiver for dagens og morgendagens håndverkere, sier Tørdal.

Det meste av rekrutteringsaktiviteter gjøres lokalt, men litt skjer på sosiale medier med hele landet som målgruppe, «Åge fra HG» er en av de nasjonale rekrutteringskampanjene, av den typen som markedsføringsfolk snakker om på engelsk: «employer branding».

– Vi mangler fagfolk som alle andre. Der skal vi prøve å gå litt foran og gjøre bransjen bedre med blant annet å tilby videreutdannelse på HG-skolen, sier han.

Mest rehabilitering

– Nå er bransjen inne i en tid hvor det er litt mer utfordrende på nybyggmarkedet i enkelte områder. Samtidig ser vi at selskapene våre står veldig sterkt. Målsettingen vår er å ha ti prosent lærlinger i selskapene. Jeg kan ikke sette tall på akkurat hva vi trenger, men vi vil alltid trenge nye, gode folk, sier han.

Akkurat nå er presset litt mindre enn det var for et år siden, men det varierer på tvers av bedriftene i gruppen. Håndverksgruppens selskaper arbeider først og fremst innenfor rehabiliteringsmarkedet. Det er mer stabilt. Samtidig kan nybyggmarkedet komme raskt tilbake igjen.

– Vi har en flat struktur med et lite servicekontor; vi er en gjeng som har gått sammen fordi vi ønsker å prøve å endre denne bransjen til det bedre. Det betyr at vi vil få opp seriøsiteten og kvaliteten samtidig som vi jobber med rekruttering og sterkt fokus på de ansatte. Vi er et typisk selskap som trenger mange hender for det vi gjør, konstaterer Tørdal.

Vil ikke dominere

Det er dårlig med nøyaktige tall på markedsandeler i bransjen. – På tross av at vi har oppnådd en bra størrelse, så har vi ikke en veldig høy markedsandel. Det tenker vi at vi ikke skal ha, heller. Det må være god konkurranse ute i landet og ute blant selskapene. For store markedsandeler er ikke bra, sier Trond Sigurd Tørdal.

Del dette på: