Prisene på varer og transport vil øke

Svekket krone gir dyrere varer inn til Norge, samtidig som transporten har en økende kostnad.

Prisen på flis og andre importvarer vil stige både på grunn av kronekurs og økte transportkostnader.

Flere leverandører varsler nå økte priser på varer som kjøpes fra utlandet. Ingen av de Murmesteren.net har snakket med vil komme med konkrete størrelser på prisøkningene, men at situasjonen er krevende.

– Når det gjelder priser er vi i en svært spesiell situasjon, noe som påvirker både valuta og frakt. Vi følger situasjonen tett og vurderer fortløpende utviklingen og mulig tiltak. Sannsynligheten for prisøkning er tilstede, men dette er ikke avklart, sier Alexander Pedersen i Flisekompaniet.

Han opplever at de har bra med varer og ingen problemer med å levere til kunder foreløpig.

– Vi har tidlig tatt våre forhåndsregler som gjør at vi så langt har klart å levere ut varer som etterspørres. Det er jevn aktivitet ute på byggeplasser, men det er roligere enn det har vært på grunn av situasjonen, sier Aleksander Pedersen.

Han ser ikke bort fra at stengte fabrikker i Italia nå kan føre til mangel på enkelte produkter på sikt. Men så langt har ikke dette vært et problem.

Litt kaotisk

– Situasjonen er litt kaotisk akkurat nå. Vi har mye varer på lager og har ingen problemer med leveranser nå. På sikt må det vurderes prisøkninger, sier Tom Egeland i Modena Fliser.

Andre leverandører forteller om at det tidvis er kaotiske forhold på grensene ut fra Italia og Spania. Det er egentlig stengte grenser, men åpnet for transport av varer. Det fører likevel til at det kan stå milevis med trailere i passkontrollen.

Situasjonen medfører at kostnadene for transport av varer øker, og dette vil sammen med valuta-situasjonen med svak krone medføre økte priser etter hvert.

Også fabrikker som produserer produkter til mur- og flisbransjen stenges, og noe som  kan føre til problemer på sikt.

Forsinkelse

– På grunn av sterkt økende godsmengde og treghet i enkelte knutepunkter på transportstrekningen fra Italia vil noe av godsmengden få en forsinkelse inn til vår terminal. Er du usikker på informasjonen du har fått sjekker du dette med din selger, skriver FagFlis på sine hjemmesider.

Både de og andre leverandører råder bransjen til å følge med og gjerne ta kontakt.

Del dette på: