Ser stort vekstpotensial for murbransjen

Etter oppkjøpet av Grønnbolig ser Håndverksmur potensiale for flere medlemmer og mer bruk av mur på bygg.

Tore Ilseng ser for seg positive effekter av at Håndverksmur overtar Grønnbolig.

Som en kjede av murmestere og entreprenører med forhandlere over store deler av landet ser Håndverksmur AS store muligheter for videreutvikling av konseptet til det beste for medlemsbedriftene, ikke minst etter oppkjøpet av Grønnbolig.
Daglig leder for Håndverksmur, Tore Ilseng, tror oppkjøpet av vil innebære at flere boliger får innslag av mur.

– Ja, det satser vi sterkt på. Vi har i flere år hatt et tett samarbeid med Grønnbolig. Når sjansen for å kjøpe rettighetene dukket opp, var vi ikke sene om å slå til. De har et godt navn, flotte hus og gode referanser. Nå tror vi dette også vil føre til en større rekruttering av nye medlemsbedrifter og flere murhus i det ganske land, sier Ilseng til Murmesteren.net.

 

Han mener oppkjøpet vil gagne hele murfaget og alle murmestre. Strategien fremover blir å fokusere like mye på rene murentrepriser som murhus. Derfor jobbes det like mye med fasader, våtrom, piper og ildsteder, rehabilitering, tilbygg, grunnmur og fundamentering, selv om dette ikke synes så mye utad ennå.

Ny strategi

– Vi jobber nå med en strategi som etter hvert skal bli til to avdelinger i Håndverksmur. Dette blir Grønnbolig (www.gronnbolig.no) og Murentrepriser (www.murentrepriser.no), begge under paraplyen til Håndverksmur AS (www.handverksmur.no). Det vil si at alle medlemmene i Håndverksmur får tilgang til begge konseptene med alle de fordeler dette gir. Med oppkjøpet av Grønnbolig håper vi selvfølgelig også på et oppsving i antall medlemmer. Vi har fordelene og avtalene og vi er åpne for flere medlemsbedrifter, sier Ilseng

I dag har Håndverksmur 50 medlemsbedrifter og er eid av medlemmene som en frittstående og selvstendig kjede som gir stordriftsfordeler på innkjøp.

I førersetet

Ilseng peker på at murhusene nærmest er vedlikeholdsfrie og i tillegg har fordeler med lydisolering, brannsikkerhet og energivennlige.
– Håndverksmur har alltid markedsført seg som Murhuskjeden Håndverksmur, selv om hverdagene ikke består av å bygge murhus for alle våre medlemmer. Med oppkjøpet av Grønnbolig styrer Håndverksmur all aktivitet av Grønnbolig og vi sitter i førersetet når det gjelder utvikling av nye boliger i mur. Det mener vi at skal bidra til flere boliger i mur og mer å gjøre for de av våre bedrifter som satser på husbygging.

Miljøvennlig

Ilseng peker på at oppkjøpet også er et ledd i en grønnere profil. Håndverksmur har allerede et grønt alibi med kortreiste solide og gjennomprøvde norske produkter fra hovedleverandører som Weber, Leca, Nordan og Sigdal.
– Når vi samtidig kan love vedlikeholdsvennlige murhus som sparer energi, så mener vi at vi kan forsvare Grønnbolig navnet. Vi jobber med å utvikle dette videre med en klar miljøprofil, sier Ilseng.

Håndverksmur har også en avdeling for bedrifter som ikke vil markedsføre seg mot privatkunder eller boligmarkedet. Håndverksmur Proff er et medlemskap som gir bedriftene tilgang til kjedens innkjøpsavtaler.

Del dette på: