Murmestrene beholder oppsatt plan

Malermestrenes Landsforbund (MLF) har nå gitt grønt lys for å vurdere sin tilknytning til BNL. Norske Murmestres Landsforening beholder imidlertid sin oppsatte plan om å ta en avgjørelse på generalforsamlingen i september neste år.

Hans-Kristian Meling, styreformann i Norske Murmestres Landsforening ser ingen grunn til å fremskynde avgjørelsen om organisasjonens tilknytning til BNL. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

Saken er økt i aktualitet etter at Malermestrenes Landsforbund (MLF) nå etter alt å dømme følger etter Byggmesterne som meldte seg ut av BNL i juli 2020. Representantskapet i MLF har på et nylig møte gitt styret mandat til å gå videre i denne prosessen med å vurdere en løsrivelse fra BNL. Styret i MLF vil gjennomføre en grundig utredning som forberedelse til generalforsamlingen i mai, og vil holde avklarende møter med Byggmesterforbundet, BNL, NHO og Norske Murmestres Landsforening for å utarbeide veien videre.

Styret ønsker at medlemsbedriftene nå tar stilling til hvilken organisasjonstilhørighet de ønsker at MLF skal ha, og oppfordrer til diskusjon ute i laugene. Det er generalforsamlingen som til syvende og sist bestemmer hvor de skal høre til, så dette vil det stemmes over på neste landsmøte i Oslo 20.mai. Styret håper at alle medlemmer setter seg godt inn saken i tiden fremover.

At Malermestrenes Landsforbund (MLF) nå har vedtatt at de vil vurdere sin tilknytning, vil ikke påvirke oppsatt tidsplan for vurdering av det samme spørsmålet i Norske Murmestres Landsforening.

– Vår planen ligger fast selv om malerne tirsdag varslet at de vil vurdere sin tilknytning til BNL, bekrefter styreformann i Norske Murmestres Landsforening, Hans-Kristian Meling. Det betyr at murmestrene vil fatte sitt vedtak i september neste år, slik som tidligere planlagt.

Meling ser ikke bort fra at det kan være medlemmer som er opptatt av hva malerne gjør, men mener det er riktig ikke å framskynde avgjørelsen. Malerne opplyser i dag at de vil fatte en beslutning på generalforsamling i mai neste år.

Sikrer et godt beslutningsgrunnlag

– Styret har satt i gang en grundig utredning og har hatt representanter for Byggmesterforbundet og BNL med i møter for å få et bredest mulig grunnlag for å ta en beslutning, forklarer Meling.

Medlemskap i BNL og NHO Bygghåndverk ble også diskutert på formannskonferansen deres i slutten av oktober.

– Vi håper dette gir laugsformennene et best mulig grunnlag for diskusjon i laugene og at også medlemmene setter seg godt inn i saken fram mot generalforsamlingen i september neste år, sier Meling.

Del dette på: