Baner vei for murmesterne

Både Byggmesterforbundet og Malermesternes Landsforbund har nå fattet vedtak om å melde seg ut av NHO/BNL. 10. juni skal Norske Murmestres Landsforening ta stilling til spørsmålet.

Et enstemmig landsmøte i Byggmesterforbundet har vedtatt å fristille medlemmene fra NHO-medlemskap. Samtidig er det fattet prinsippvedtak om å slippe inn tømrerbedrifter i forbundet.

Misnøyen med BNL og NHO fra flere av håndverksorganisasjonene har strukket seg over en lengre periode. Byggmesterforbundet har vært en av pådriverne i å etablere et alternativ.

Applaus for løsrivelse

Et enstemmig landsmøte i Byggmesterforbundet har nå vedtatt å fristille medlemmene fra NHO-medlemskap. Samtidig er det fattet prinsippvedtak om å slippe inn tømrerbedrifter i forbundet.

Begge vedtakene ble fattet etter grundige redegjørelser og mange debattinnlegg i et nylig avholdt landsmøte i Bodø. Det var stor spenning knyttet til utfallet i sakene. Så da det enstemmige resultatet for forslaget om fristilling fra NHO ble kjent, utløste det spontan applaus. Forslaget om å åpne for tømrerbedrifter ble også vedtatt med stort flertall.

Forbundet går nå i gang med å etablere en ny landsforening for bygghåndverk. Vedtaket om å fristille medlemmene fra NHO, er basert på et prinsipp om gjensidig medlemskap. Det vil si at medlemmer i Byggmesterforbundet har vært forpliktet til også å være med i NHO, alle medlemmer i NHO er forpliktet til å være med i en landsforening. Byggmesterforbundet utvider sin medlemsservice for å betjene medlemsbedriftene på områder som før er gjort av NHO.

Fulgte etter

Også Malermesternes Landsforbund har fattet sitt vedtak i saken. På en nylig avholdt generalforsamling ble det vedtatt at organisasjonen skal melde seg ut av NHO/BNL.

– Forslaget ble vedtatt med 57 stemmer for, og kun 2 imot. Videre ble det bestemt at vi vil danne en ny forening sammen med Byggmesterforbundet, sier Anna Furhoff Jensen til maleren.no.

– Styreleder og styret i MLF gleder seg til veien videre. Samarbeidet med Byggmesterforbundet videreføres, dette er svært gledelig! Vi håper at murmestrene følger etter, slik at vi kan jobbe sammen og skape felles fremtid, sier hun til nettstedet.

Følger NML etter?

Med bakgrunn vedtakene i Byggmesterforbundet og Malermesternes Landsforbund er det knyttet ekstra stor spenning til hva landsmøtet i Norske Murmestres Landsforening bestemmer seg for når de skal behandle saken 10. juni. Foreningen har i ulike nivået behandlet og forberedt saken siden fjorårets landsmøte. 10. juni tar murmesterne sitt veivalg.

Del dette på: