Meling gjenvalgt som formann

Hans Kristian Meling ble enstemmig valgt av generalforsamlingen og får to nye år i sjefsstolen. Her er det nye styret.

Hans Kristian Meling er gjenvalgt for to nye år i Norske Murmestres Landsforening. Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media

Meling har sittet som formann i Norske Murmestres Landsforening 8 år som er maksimal grense for hvor lenge noen kan sitte i ledervervet i organisasjonen. Derfor bes landsmøtet om å gi dispensasjon fra vedtektene.

Forslaget til generalforsamlingen lød:
I forbindelse med valg av formann foreslås det at generalforsamlingen dispenserer fra vedtektenes § 8, 6. ledd » Ingen kan gjenvelges i styret etter å ha vært styremedlem i sammenhengende 8 – åtte år».

Lett å si ja

Valgkomiteen har forespurt flere kandidater uten å finne en villig til formannsvervet. Den sittende formann har sittet i 8 år, men sagt seg villig til å sitte i den kommende perioden på 2 år om generalforsamlingen dispenserer fra 8-årsregelen for dette tilfellet. Avgjørelsen om en midlertidig dispensering fra vedtektene tas med ¾ dels flertall uten at det gjøres endring i vedtektene.

– Det var ikke vanskelig å si ja til for forlengelse da henvendelsen kom, sa Hans Kristian Meling i forkant av valget på generalforsamlingen.

Ingen motsatte seg å gi dispensasjon fra vedtektene.

Det nye styret ser slik ut

Alle forslag fra valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

– Formann Hans Kristian Meling, Stavanger og Sandnes murmesterforening for 2 år
– Viseformann – Styremedlemmer Rune Borgersen, Murmesternes Forening Oslo
– John Are Meyer, Troms Murmesterforening
– Magnus Hagen, Nord-Trøndelag Murmesterforening (ny)
– Tommy Slagstad, Stavanger og Sandnes Murmesterforening (ny)
– Christer Landaas, Bergens Murmesterforening (ny)
– Kjetil F. Berge, Vestfold Murmesterforening

Del dette på: