NML forblir i BNL og NHO

Generalforsamlingen i Norske Murmestres Landsforening har talt: Foreningen fortsetter som medlem av BNL/NHO og blir ikke med byggmesterne og malerne over i ny forening.

Det ble krevd skriftlig avstemning på NKLs videre tilknytning til NHO og BNL. Foto: Oddbjørn Roksvaag

Det lå i kortene allerede før møtet at de som ville bryte ut sammen med Byggnesterforbundet og Malermesternes Landsforbund, ikke ville få nødvendig 2/3 flertall for styrets forslag om utmelding av BNL og NHO.

– Byggmesterforbundets utmelding av BNL har tvunget oss til å ta stilling til. Det har vært en lang prosess og tatt tid. Daglige styreledere BNL, NHO og Byggmesterne har presentert sine syn for oss. For to uker siden har også Malermesterne vedtatt på melde seg ut, sa Hans Kristian Meling i sin åpningstale.

Styrets forslag

Styrets forslag i forbindelse med diskusjonene rundt organisering er følgende:

Landsmøtet gir sin tilslutning til at Norske murmestres landsforening melder seg ut av BNL fra og med juni i år slik at Norske murmestres landsforening er utmeldt av Byggenæringens landsforening fra og med 1. januar 2023.

Landsmøtet gir sin tilslutning til at Norske murmestres landsforening søker samarbeide med andre håndverksbransjer for å finne en organisering som blant annet skal ivareta den merkantile rådgivning på arbeidsgiveriets område med rådgivning innen tariff og arbeidsmiljøloven samt jobbe for den til enhver tid aktuelle næringspolitikk for våre medlemmer.

Landsmøtet gir sin tilslutning til å endre vedtektene i henhold til nedenstående. På grunn av at dette er en omfattende endring i forhold til dagens organisering samt at det innebærer en vedtektsendring så er det styrets oppfatning at det kreves kvalifisert flertall i henhold til vedtektenes § 13.

Styret foreslår i tillegg til at Norske murmestres landsforening meldes ut av BNL at Generalforsamlingen også gjør de nødvendige endringer i vedtektene.

Nei til styrets forslag

Formann Hans Kristian Meling erklærte seg inhabil og overlot klubba til styremedlem Olav Sneve som førte saken. Det ble en relativt kort debatt der det ble argumentert både for og mot. Etter debatten ble det krevd skriftlig avstemning der resultatet ble 93 mot og 90 for. 2 stemte blankt.

Styrets forslag falt dermed og NML forblir organisert I BNL og NHO.

Del dette på: