Høine får innovasjonsstøtte

De skal bruke designmetodikk for å utvikle et skalerbart system for gjenbruk av murstein i byggesektoren. Nå får Høine 600 000 kroner i innovasjonsstøtte fra Doga.

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og Doga deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (Dip). Her sammen med Jorunn Tyssø i Høine på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til Høine er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor Doga støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Prosjektet til Høine er ett av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (Doga) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (Dip). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

– I stedet for at Høine lager noe de tror markedet vil ha, skal de bruke designdrevet innovasjon for å få reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og øker sjansen for at dette blir en vellykket satsing, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i Doga.

Nytt liv for mursteinen

Hvert år kaster vi om lag 50 000 tonn teglsten i Norge. Likevel finnes det få muligheter på markedet for de som ønsker å benytte ombrukt teglsten, og de eksisterende løsningene er gjerne mangelfulle. Høine ønsker derfor å skape et skalerbart system for gjenbruk av mursteinsavfall. Nå starter de opp et designdrevet innovasjonsprosjekt som skal legge forutsetninger for den ferdige løsningen.

Sammen med designere skal Høine kartlegge alle aktørene og systemene i verdikjeden, utforske forskjellige typer murstein og mørtel, gjennomføre dybdeintervjuer med bransjeaktører og utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

Juryen mener det tverrfaglige og iterative prosjektet kan bli et forbilde for hele byggebransjen.

«Gitt bransjens betydelige påvirkning på klimaet, adresserer Høine et kritisk og aktuelt problem. Ønsket om å utforske aktørenes rolle og mursteinens ulike kvaliteter, viser et behov for en designdrevet innovasjonsprosess der brukeren settes i sentrum av utviklingsprosessen. Prosjektet søker å finne løsninger som skaper lokale arbeidsplasser og gi økonomisk vekst for virksomheten, samtidig som de fremmer bærekraftige løsninger,» står det i juryuttalelsen.

Prosjektet får 600 000 kroner i Dip-midler fra Doga.

Regjeringen tror på Dip

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen Doga om å fortsette å styrke og utvikle Dip. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

– I år har interessen for Dip vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

Del dette på: