Gikk fra 1 til 13 søkere etter dette kurset!

Før murkurset Skedsmo videregående skole hadde kun én elev mur som førstevalg for vg2. Etter kurset hadde 13 elever mur som førstevalg. – Dette viser viktigheten av disse kursene, sier Knut Asper og Lars Eikemo-Rolfsen.

På dette praktisk murkurset på Skedsmo videregående skole i februar ble mange overbevist om å satse på mur- og flisleggerfaget. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

I år var det 10. året på rad at det ble holdt murkurs for vg1 elever, og i denne bolken er det elever fra Skedsmo og Kjelle videregående skoler, totalt 30 stykker, som var på plass.

Alle slipper til
Etter kurset hadde veldig mange blitt fascinert av mur- og flisleggerfaget. For mens kun én elev hadde mur som førstevalg på vg2 før kurset, hadde hele 13 elever mur som førstevalg etter kurset.

– Vi prøver å stille med så mange som fire til fem murmestere på disse kursene. Det betyr at alle elevene får slippe til og lære. Det er veldig motiverende for elevene. Denne gangen hadde vi med oss Old Timers og flere leverandører, sier daglig leder Knut Asper i Murmesternes Forening Oslo og opplæringsleder Lars Eikemo-Rolfsen i Murmesternes Forening Oslos opplæringskontor.

– Hvordan skal vi få flere inn i mur- og flisleggerfaget? Jo, ved å være ute på skolene og vise frem hvor flott faget er. I tillegg til å lære om faget, ser også elevene at bransjen er interessert i dem. Og så er det flott at leverandørene er innom og viser seg frem. En bransje som er interessert i elvene, viser en attraktiv bransje, sier Asper og Eikemo-Rolfsen.

Reidar Dilling (til venstre) og Lars Eikemo-Rolfsen var to av instruktørene. (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

Avgjørende for rekrutteringen
– Hadde vi ikke hatt disse kursene, ville resultatet vært en fare for hele faget. Hvis vi tar året i år som eksempel, ville vi uten dette kurset hatt en eller to som hadde gått videre på vg2 mur. Med noen år med lave søkertall, ville linjen blitt lagt ned. Det ville vært katastrofalt for rekrutteringen til faget i Oslo-regionen. Derfor er det kjempeviktig at vi klarer å opprettholde søkertallet for at skolene skal ha utdanningstilbudet.

– Her er samarbeidet med bransjen, leverandørene og gode instruktører avgjørende. Dette er et felles rekrutteringsprosjekt og spleiselag, som ville vært umulig å gjennomføre uten velvilje fra frivillige som Old Timers og leverandørbransjen som sponser materialer og stiller med eksperter. Disse ressursene er avgjørende, og en stor takk rettes derfor til alle som bidrar, slik at rekrutteringen til bransjen opprettholdes, sier Asper og Eikemo-Rolfsen.

30 skal ut i lære
– Resultatet av høye søkertall og fulle klasser er at mange elever går ut i lære. For vårt område skal 30 unge ut i lære til høsten. Da er det veldig viktig at bedriftene tar samfunnsansvar og tar imot lærlingen selv om det for enkelte butter litt imot i markedet, lyder den klare oppfordringen fra Knut Asper og Lars Eikemo-Rolfsen.

Del dette på: