Nye vurderingskriterier åpner for mer ombruk og etterisolering av teglfasader

Kriteriene for frostmotstand i tegl er strenge, og mye av steinen som ikke tilfredsstiller disse, kan være godt egnet til ombruk. Derfor vil Sintef vurdere stein etter ulike kriterier for ulik bruk.

Gjenbruk av teglstein har vært tema flere ganger den siste tiden. Nå vil Sintef ha nye vurderingskriterier som vil åpne for mer ombruk og etterisolering av teglfasader.

Ombruk av tegl blir stadig mer populært, og Sintef merker en økning i antall forespørsler om vurdering av brukt tegl. Det vanligste bruksområdet for ombrukstegl er, som for nytt tegl, murt forblending i fasader. For fasadetegl er det særlig én egenskap som er avgjørende, og det er frostmotstandsevnen.

Vurderingen av frostmotstand har fram til nå vært svært streng, og det har ført til at kun de mest frostbestandige steinene har bestått. I takt med at krav til ombruk og energibruk har endret seg de siste årene, har det vært en økende frustrasjon blant de som jobber med dette. Sintef er derfor svært fornøyde med at de nå skal i gang med å revidere vurderingskriteriene.

Sintef endrer vurderingskriteriene slik at de kan gi godkjenning til en stor andel av de steinene som de tidligere ikke har kunnet godkjenne. De mener at en vesentlig andel av det som de i dag ikke kan godkjenne, har en betydelig frostmotstandsevne og kan benyttes med godt resultat i mange tilfeller. Disse steinene vil imidlertid ikke ukritisk kunne benyttes på de mest utsatte stedene eller konstruksjonene.

Sintef mener det per i dag kun er faktisk frostprøving som er egnet til å bestemme frostmotstandsevnen til teglstein.

Sintef kommer gjerne på befaring for å vurdere både nye og gamle teglkonstruksjoner og stein. For eldre forblendingsvegger er det avgjørende å sjekke korrosjon av bindere. Ved etterisolering er tilstanden på veggen, herunder fuger, beslag og stein, like viktig som frostmotstandsevnen til steinen. Sintef har også hatt flere prosjekter hvor de finner bæreevne i eldre teglkonstruksjoner.

Del dette på: