Ny ordning gir flere ungdommer fagutdanning

– Praksisbrev er en god ordning for ungdom som ellers ville falt utenfor, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Regjeringen gjør nå ordningen med praksisbrev nasjonal. Forslaget om å skape en alternativ vei i den videregående opplæringen ble særlig støttet av NHO da en partssammensatt arbeidsgruppe fremmet forslaget for om lag ti år siden. Dette var…

Kan tape millioner ved generasjonsskifte

Mange kjenner ikke til de nye skattereglene ved generasjonsskifte. Folk kan risikere å tape millioner ved generasjonsskifte i aksjeselskap, mener skatteekspert. – Vi får ofte henvendelser fra næringsdrivende om beskatning ved generasjonsskifte. Mange blir overrasket over å høre at de kan unngå skatt ved overdragelse av en privat næringseiendom eller enkeltpersonforetak, sier advokat Rune Junker…

Han vil ha murmestre som hovedentreprenører

Arkitekt Knut Hjeltnes tegner gjerne bolighus med murverk som bærende konstruksjon. Han har svært gode erfaringer fra samarbeid med murmesterfirmaer i Oslo-området, men etterlyser murmestre som er villig til å gå inn i rollen som hovedentreprenører. – Vi har tegnet flere hus i murverk enn vi har fått bygd. I flere tilfeller har vi måttet…

Kan avdekke langt flere boligfeil

Innfasingen av mer omfattende takster vil bety at langt flere boligfeil oppdages, ifølge en ny undersøkelse. Ofte dreier det seg om mangler som påfører kjøper snarlige utgifter. I en fersk undersøkelse gjort blant boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) svarer 74 prosent at den nye og grundigere boligsalgsrapporten ofte eller svært ofte vil avdekke feil og…

Lavere under taket i utleieboliger

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å tilpasse eksisterende boliger og øke tilgangen på utleiehybler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag foreslår Regjeringen å forenkle kravene ved omgjøringer i eksisterende boliger. – Vi fjerner unødvendige krav for å gjøre det enklere for folk å bruke boligene sine slik de ønsker…