Nye energikrav til bygg

Nye energikrav skal gi mer klimavennlige bygg som sparer miljøet og natur for fremtidens generasjoner. – Bygg står for 40 prosent av energibruken, og dette må vi redusere. De nye kravene er en oppfølging av Klimaforliket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Lærte om kalk

I høst deltok om lag 300 interesserte håndverkere, arkitekter, interiørarkitekter, konsulenter, prosjektledere, antikvarer og en rekke andre interesserte personer i en tre dagers workshop i bygningsvern.

Nødvendig med nytenkning om fagskoler

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Før jul overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren. – Vi vil takke utvalget for et solid arbeid, og ta innspillene fra…