Nyheter

Permitteringsregler er viktigst

BNL møtte i slutten av januar i Stortingets arbeids- og sosialkomité i forbindelse med høring om endringer i arbeidsmiljøloven. I høringsnotatet trekker BNL blant annet fram at BNL er positive til endringsforslagene Regjeringen nå fremmer. Men endringer i permitteringsregler er svært viktig.

– Ikke grunnlag for særnorsk lønnstillegg

Det tekniske beregningsutvalget anslår årslønnsveksten i 2014 for ansatte i de største forhandlingsområdene til i gjennomsnitt om lag 3,2 prosent. For lønnstakere under ett legger utvalget til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2013 til 2014 var 3,1 prosent.

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav skal gi mer klimavennlige bygg som sparer miljøet og natur for fremtidens generasjoner. – Bygg står for 40 prosent av energibruken, og dette må vi redusere. De nye kravene er en oppfølging av Klimaforliket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nødvendig med nytenkning om fagskoler

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget.Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Før jul overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til…

Sopp og mugg i kjellerstuer

Det bygges svært ofte feil når uinnredede kjellere oppgraderes til stue eller soverom. Resultatet kan bli fuktskader, sopp og helsefarlig inneklima, melder Norges Takseringsforbund (NT). Problemet er størst når ufaglærte har utført arbeidet. I en fersk undersøkelse gjort blant boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) svarer 80 prosent at byggefeil som kan gi dårlig inneklima er…

Murmesteren er også på Twitter

Murmesteren er også på plass i mikrobloggtjenesten Twitter under betegnelsen @MUR_mesteren. På Twitter-kontoen vil vi sporadisk twitre om spesielle nyheter, men det du først og fremst vil få når du følger oss her er varsel om alle nye artikler i denne nettutgaven. Varslet sendes automatisk ut noen få minutter etter publiseringen her.

Følg Murmesteren på Facebook

Murmesteren har i noen måneder hatt en Facebook-side hvor vi har delt lenker av interesse for leserne. Stille og rolig har vi bygget opp et tresifret antall tilhengere. Når nettutgaven av Murmesteren lanseres er det naturlig at vi også deler lenker til våre egne artikler. Lik oss på Facebook, så får du våre oppdateringer i…

Velkommen til Murmesteren på nett

Det du ser her er fagbladet Murmesterens nye nettutgave. Vi fortsetter som før på papir, men utvider nå også digitalt. Denne nettutgaven er i utvikling fram til offisiell lansering 18. februar 2015. Dersom du likevel snubler over oss før den tiden er det et produkt i utvikling du ser.