Student-produsert tegl i sommerutstilling

Med installasjonen Trøndertegl vil en gruppe NTNU-studenter rette fokus på mangfoldet i materialbruken i Trondheim og lokal produksjon av teglstein. Den midlertidige installasjonen er oppført foran Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Munkegata i Trondheim og består av fire elementer som sammen danner et utstillingsrom. Den viser frem lokal teglstein og beskriver produksjonen steg for steg. I tre…

Framtid og fortid på murdag

Programmet for Norsk murdag spente vidt i tid. Framtiden var representert både med klimautfordringer og robotmurere. Fortiden var representert med både kirkebygg og tilpasning til moderne tid. Nåtiden var også fyldig representert i programmet. Norsk murdag samlet et bredt publikum, men fortsatt for få arkitekter, i følge arrangørene.

Endringer i arbeidstid fra 1. juli

Grensene for gjennomsnittsberegning av daglig alminnelige arbeidstid økes noe. Etter avtale kan man arbeide flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringene. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får utvidet dispensasjonsadgang til langturnuser. Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid ble vedtatt i Stortinget 7. april 2015. Overtid Grensen i § 10-6 femte ledd for hvor mye overtid som…

Gir bort lass til dugnad

I begynnelsen av måneden sparket Leca i gang en dugnadsaksjon der de inviterer alle landets lag, foreninger og klubber til å sende inn sine ønskede prosjekter og kanskje vinne et lastebillass med Leca. Carl Petter Simonsen, salgssjef i Weber er entusiastisk til aktiviteten, og ikke minst hvem de har fått med seg som frontfigur til…

Raskere plan- og byggeprosesser i kommunene

– Vi har klare forventninger til hva kommuner og fylker skal legge vekt på når de utarbeider lokale og regionale planer i årene som kommer. Felles prioritering er viktig for å ruste oss for fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fredag vedtok regjeringen Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.