– Bemanningsbransjen hindrer kompetanseutvikling

Fair Play Bygg har medlemmer både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De ulike partene i organisasjonen har ulike meninger om forslaget om å forby innleie fra bemanningsfirmaer til byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. – Vi har derfor valgt å ikke uttale oss om dette forslaget. Det er et brennbart tema. Vi må respektere at…

Nye oppkjøp fra Fasadgruppen

Fasadgruppen kjøper Murpartnern i Oslo. På samme handletur har de også kjøpt malerbedriftene Malercompagniet Oslo og Meyer-Mørch. Murpartnern ble grunnlagt i 2005 og har bygd opp en sterk posisjon i Oslo-regionen innen fasaderenoveringsprosjekter med kompetanse innen mur, puss og flis. Selskapet har 50 ansatte og omsatte for 50 millioner kroner i 2021. Murpartnern er et…

Landsmøtet flyttes til Oslo

Årets landsmøte i Norske murmestres landsforening skulle arrangeres i Tromsø i dagene 22. til 25. september. Da skulle Troms murmesterforening invitere til Nord-Norges hovedstad med et arrangement, der den nordnorske høsten skulle stå i sentrum.  Arrangementet var planlagt helt lokalt med gangavstander til de fleste arrangementer. Clarion Hotel The Edge var også booket til formålet.…

Slik vil regjeringen skjerpe innleiereglene

I januar sendte arbeids- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat til nær 200 høringsinstanser rundt de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Høringsfristen er satt til 19. april. Departementet mener at innleie utfordrer den faste ansettelsen og er pulveriserende for arbeidsgiveransvar og arbeiderkollektivet. Dessuten undergraver den norske arbeidslivsmodellen,…

Innleieforbud: – Svært krevende

BNL har hatt flere webinarer for å gå gjennom forslagene som nå er ute til høring. Her har det vært stor interesse fra medlemmene. Storrengjøring – Innleiesaken er svært krevende for oss. Regjeringen vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet ved å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi regner med at saken…