Norsk murdag 19. oktober

Norsk murforum arrangerer tradisjonen tro Norsk murdag som et solid treffpunkt mellom de prosjekterende og de utførende. Dagen har tradisjon for å ha et godt program med gode foredragsholdere. – Vi er i gang med planleggingen, men programmet er ikke klart. Norsk murdag har blitt en viktig fagdag i bransjen der vi prøver å sette…

Mange kandidater til årets murverkspris

Murverksprisen deles ut av Norsk murforum. Prisen ble etablert i 1978 for å stimulere til å utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet. Prisen gis til bygninger i Norge med fremragende arkitektur, der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte. Mange flotte byggverk har fått prisen siden den første gang…

Printet ut 10 meter høyt murhus

Den 3-etasjers, 9,9 m høye bygningen er på 330 m2 og ble laget av den ledende saudiarabiske eiendomsutvikleren, Dar Al Arkan, ved bruk av en Cobod 3D-konstruksjonprinter. Villaen har flere smarthusfunksjoner og bruk av nye materialer. Lokale materialer ble brukt til å lage den 3D-utskrivbare betongen som ble brukt på veggene. Bygget ble laget uten…

Vi trenger strategier for en samlet byggebransje

Norsk murforum er et norsk nasjonalt fagsenter for mur. Vi ser med bekymring på et ensidig fokus i mange strategier der tre ofte fremstilles som den eneste løsningen. Mange norske byer har lange tradisjoner med murverk, fra middelalder og frem til i dag. Den lange tidshorisonten er en klar dokumentasjon på byggematerialenes lange holdbarhet, også…

Murtreff i Oslo

Arrangementet er et halvårlig fagtreff for rådgivere, arkitekter og håndverkere med interesse for eldre murgårder. I år satte de rekord i antall påmeldte med mer enn 50 engasjerte deltakere. Temaet var gjenbruk av tegl. Dagen ble innledet med lunsj og en presentasjonsrunde. Deretter var vi på en spennende befaring på Rådhuset i Oslo, der deltakerne…