Webinar om storformat

I disse koronatider lager nå NBKF webinarer. Først ut er et webinar om storformat fliser, som har vært i fokus i flere av det siste årets utgivelser av bladet Murmesteren. Webinaret varer en time og arrangeres 12. april kl. 15.00. Her tar NBKF for seg: Hvilke standarder som gjelder for storformater Hva kreves av underlag…

Har du en kandidat til Murverksprisen 2021?

Murverksprisen gis til bygninger i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte. Mange flotte byggverk har fått prisen siden den første gang ble delt ut i 1979, og i fjor ble prisen tildelt Pilestredet 77/79 tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter. — De siste årene er det…

Satser grønt som aldri før

Miljøfyrtårn fikk sin spede begynnelse i 1996, da Kristiansand kommune satte i gang tiltak i samarbeid med private bedrifter i ulike bransjer. – I 1997 startet kommunen å markedsføre Miljøfyrtårn på landsbasis, og spredte etter hvert prosjektet til en rekke kommuner over hele landet – hvorpå Miljøfyrtårn ble etablert som et nasjonalt program som fikk…

Ny murstein skal redusere klimautslipp

SINTEF-forsker Simone Balzer Le er en del av et tverrfaglig forskningsteam som utvikler en biologisk sement som kalles BioZEment, og ser nå på flere muligheter for å redusere klimagassutslippene i bransjen. Konvensjonell sementproduksjon skjer ved å varme kalkstein opp til en temperatur på 1450 grader, en prosess som kalles kalsinering. Dette fører til store klimagass-utslipp…

Skal gjøre gull av gammel teglstein

– At Regjeringen fastslår at man som hovedregel ikke trenger CE-merking for salg av ombruksvarer, er en viktig seier for alle som heier på ombruk. Det er ofte en tidkrevende og dyr prosess. Samtidig påpekes det at problemstillingen ikke gjelder for ombruk av murstein, ettersom det allerede er etablert en standard som muliggjør CE-merking. Dette…